Hi, I am BrittMarie Eksell, Ph.D.

Health Psychologist

I am devoted to the science of well-being and creativity, that embodies health, insight, and continued personal development.

The importance of finding strength and guidance from within through access to our inherent creative energy becomes more apparent as we all age, and look for resilience in order to meet new challenges.

In my work with older adults, I have found that creative art activities provide a means of expression, increased capacity for problem-solving, and heightened motivation that can lead to effective coping-skills, health, and enhanced well-being during the second half of life.

Jag ägnar mig åt vetenskapen om hälsa, välmående, och kreativitet, som omfattar insikt och pågående personlig utveckling.

I mitt arbete med seniorer och yngre vuxna, har jag funnit att kreativa aktiviteter inbjuder till kommunikation och yttrandefrihet, ökar förmågan att lösa problem, och stärker vår motivation.

Detta ofta leder till effektivt bemötande av utmaningar och övergångar, samt förbättrad hälsa och välmående under den andra hälften av våra liv. Vikten av att finna vägledning och styrka från oss själva genom tillgång till vår medfödda kreativitet blir mer uppenbart ju äldre vi blir, då vi söker förnyad vitalitet och livskraft för att möta nya utmaningar i ett liv fyllt av glädje, hälsa, och fortsatt välmående.

Britt Eksell, Ph.D. Health Psychologist

BrittMarie Eksell, Ph.D.
Health Psychologist